top of page

אימון והעצמת מנהלים - פועלים מתוך החוזקות

"מרחב הצמיחה הגדול ביותר של כול אדם הוא בתחומי החוזקות שלו" (" עכשיו גלה את חוזקותיך" ד"ר א. קליפטון)

 

העבודה האישית עמך, המנהל, נועדה לסייע בידך להיות מנהל טוב יותר ולא פחות חשוב - אדם מאושר יותר, וזאת באמצעות חיבור למקורות העוצמה שלך. ייחודה של שיטת האימון שלי בכך שאנו  מתמקדים בהעצמת חוזקותיך. זאת מתוך הכרה בסיסית כי אינך יכול להיות מצוין בכל קשת התחומים הרחבה בהם אתה עוסק.

 

>> הכרה בנקודות החוזק  מאפשרת לך:

 

 • לפעול באזורי הגדולה שלך

 • להוציא מעצמך את המיטב

 • להתבסס על חוזקותיהם של עמיתיך

 • ליצור תשתית ניהולית אופטימלית.

כשאתה מקבל  דרך זו, אתה מקבל גם  את חוסר השלמות שלך. הינך משמש מודל לעובדיך, מאפשר להם להודות בחוסר השלמות שלהם ולהתמקד בחוזקותיהם, כדי להיות מצוינים יותר.

 

>> כתוצאה מהאימון שלך:

 

 • הינך יוצא עם מגוון כלים אשר יסייעו בידך להתמודד בצורה הטובה ביותר עם האתגרים הרבים והמגוונים בפניהם אתה ניצב.

 • תגבש ותתאים את חזונך, ערכיך והחיבור שלך לערכי החברה  ותנחילם לצוות העובדים שלך.

 • תשמש מודל לחיקוי עבור עמיתיך, ואלה יאמצו את דרכך ויתחברו בעצמם לנקודות החוזק שלהם.

 

לשם כך, אני רותמת את הניסיון הניהולי שצברתי משך שנים רבות, אשר מעניק לי נקודת מבט ייחודית על עבודתך, וכמובן היכרות ממקור ראשון עם הגורמים הפנימיים והחיצוניים עמם אתה מתמודד.

בסופו של התהליך, יהיו לך מנהלים ועובדים טובים, מאושרים ומחויבים יותר, מה שיוביל אותך ואת ארגונך להישגים גדולים יותר ולהצלחה אישית ועיסקית.

 

>> תהליך העבודה כולל:

 

 • מיפוי יכולות המנהל – התמקדות בחוזקות 

 • ניתוח מצב קיים

 • זיהוי  מצב  רצוי

 • בניית תכנית פעולה מפורטת, עם יעדים לשינוי

 • כלים לשיפור יכולות הניהול

 • ליווי אישי של המנהל והארגון ליישום היעדים

bottom of page